Laerer-og-elever-Pixabay-aspect-ratio-16-9
Laerer-og-elever-Pixabay-aspect-ratio-9-16

Ledige lærerstillinger

Vi har ledig 100 % fast lærerstilling og inntil 100 % vikariat ut skoleåret. Aktuelle klassetrinn vil være 4.-7. trinn. Søknadsfrist er 5. desember 2022. Tiltredelse etter avtale.

I formålsbestemmelsen vår står det bl.a. at skolen skal «gi elevene hjelp til å leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn». De tre bokstavene i skolenavnet vårt har inspirert oss til å formulere en visjon som både løfter blikket og har øye for detaljer og den enkelte. Sammen med skolens formålsbestemmelse skal disse tre innholdsrike ordene: «Mestring, Omsorg, Engasjement» gi retning for arbeidet på Moe skole.

Den som ansattes, må dele skolens formål og bidra aktivt i realiseringen av dette, både i undervisning og eksempel.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Godkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskole
 • Aktuelle fag er spesialpedagogikk og et eller flere av basisfagene matematikk, norsk og engelsk, men dette er fleksibelt
 • Tydelig klasseleder og relasjonsbygger, både til den enkelte elev og mellom elevene
 • Evne til å skape et godt skole- og læringsmiljø
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk
 • Gode digitale ferdigheter
 • Stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • En meningsfull jobb i et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Høy voksentetthet med mulighet for gode relasjoner til elevene
 • Lønn etter gjeldende regulativ (KS)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikringsordninger i KNIF Trygghet

Vi ønsker at søknaden inneholder noe om

 • Utdanning, arbeidserfaring og bakgrunn
 • Eventuell tilhørighet i kirkesamfunn eller forsamling
 • Erfaring med å holde andakt for barn og voksne
 • Familieforhold
 • Annet du mener kan ha interesse for skolen

I tråd med opplæringsloven og friskoleloven er godkjent politiattest en forutsetning for ansettelse. Denne må leveres snarest etter eventuell ansettelse og før tiltredelse.

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos rektor, tlf. 996 406 37. Søknad med CV sendes via e-post til kontor@moeskole.no med kopi til rektor@moeskole.no

Søknadsfrist: 5. desember 2022.

Tiltredelse: Etter avtale.