Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

11. søndag i treenighetstiden

Bergen menighet, 21. august, 2022

Jan Bygstad forkynner over Joh. 8,31-36