Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

13. søndag i åpenbaringstiden

Bergen menighet, 2022-09-04