Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

13. søndag i åpenbaringstiden

Bergen menighet, 4. september, 2022