Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2. Juledag

Bergen menighet, 2023-12-26

Stefanusdagen Benjamin Anda taler over : Matt 10. 16-22