Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

3. søndag i advent

Bergen menighet, 2023-12-17

Benjamin Anda taler over Luk 3,7-18 på familiegudstjeneste