Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

3. søndag i påsketiden

Bergen menighet, 1. mai, 2022

Jon Magne Sønstabø taler over Mark 6,30-44