Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

3. søndag i påsketiden

Bergen menighet, 2022-05-01

Jon Magne Sønstabø taler over Mark 6,30-44