Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Øystein Rønhovde taler

3. søndag i treenighetstiden

Bergen menighet, 2023-06-18

Luk 14,15-21