Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

4. søndag i advent 2022

Bergen menighet, 18. desember, 2022

Mikael Bruun taler over Luk. 1,46-55