Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

6. søndag i påsketiden

Bergen menighet, 2023-05-14

JT Lie taler over Luk. 18.1-8