Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Askeonsdag 2023

Bergen menighet, 2023-02-22

Jan Bygstad taler askonsdag 2023 Matt.6