Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bots og bededag

Bergen menighet, 2023-10-30

Ottar Endresen taler