Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Domssøndag

Bergen menighet, 20. november, 2022

Joh 9,39-41 Jan Bygstad