Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Domssøndag

Bergen menighet, 2022-11-20

Joh 9,39-41 Jan Bygstad