Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Fastegudstjeneste

Bergen menighet, 2024-02-28

Fastegudstjeneste ved Benjamin Anda. Prekentekst er Mark 10,46-52