Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Høsttakkefest

Bergen menighet, 2023-10-01

Familiegudstjeneste "Gi oss i dag vårt daglige brød."