Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Jon Tore Lie Luk. 24,45-48

Bergen menighet, 2022-06-12