Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Juledag 2022

Bergen menighet, 25. desember, 2022

Tale i DELK Bergen