Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Juledag

Bergen menighet, 2023-12-25

Jan Bygstad taler over Joh 1,1-14