Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kristi Åpenbaringsdag

Bergen menighet, 2024-01-07

Jan Bygstad taler over Luk 2, 40-52