Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kristi forklarelsesdag

Bergen menighet, 2023-02-12

Øystein Rønhovde taler over Matt. 17,1-9