Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kristi Himmelfartsdag

Bergen menighet, 2023-05-18

Jan Bygstad taler over Mark 6,19-20