Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kristi Himmelfartsdag

Bergen menighet, 27. mai, 2022