Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kristi Himmelfartsdag

Bergen menighet, 2022-05-27