Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Maria Budskapsdag

Bergen menighet, 2023-03-26

Olav Rørtveit taler over Luk.1,26-38