Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Pinsedag

Bergen menighet, 2024-05-19

Benjamin Anda taler over Joh. 15,14-21