Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Skjærtorsdag

Bergen menighet, 2024-03-28

Jan Bygstad taler over Luk. 22, 14-23