Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndag for de forfulgte

Bergen menighet, 2023-11-12

Benjamin Anda taler over Joh, 15, 17-22