Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndag før pinse

Bergen menighet, 2023-05-21

Andreas Bjerre Nilsen taler over Joh 15,26-27