Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndag før pinse

Bergen menighet, 2022-05-29

Mikael Bruun taler over Johannes 16,12-15