Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndag før pinse

Bergen menighet, 29. mai, 2022

Mikael Bruun taler over Johannes 16,12-15