Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Tale fra Håkonsund

Bergen menighet, 13. mars, 2022