Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Tale fra Håkonsund

Bergen menighet, 2022-03-13