Bli kjent med skolen (3 av 3)

Forventninger til foresatte

For å skape en best mulig undervisningssituasjon forventer skolen at foresatte:

  • legger vekt på et konstruktivt samarbeid med skolen. God og tillitsfull dialog er et gjensidig ansvar.
  • viser lojalitet overfor skolens grunnlag og målsetting.
  • motiverer barnet til å følge skolens regler.
  • laster ned og bruker mobilappen Min skole – foresatt for kommunikasjon med skolen.
  • gir nødvendig informasjon til skolen om eventuelle forhold som kan påvirke elevenes skolesituasjon.
  • stiller på foreldremøter, samtaletimer, arrangementer og dugnader.
  • gjør seg kjent med informasjon på skolens nettside.

 

Tilbake til Du er hjertelig velkommen til å søke hos oss!

Tilbake til Bli kjent med skolen (1 av 3)

Tilbake til Bli kjent med skolen (2 av 3)

Dette er en side under utvikling i forbindelse med ny nettbasert søknadsprosedyre. For å finne den offisielle søknadssiden trykker du «Søk skoleplass» i hovedmenyen.