Kollektiv ulykkesforsikring

Vi har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for elevene ved skolen gjennom KNIF Trygghet Forsikring AS.

Forsikringen gjelder til og fra skolen samt skoleturer. Skolen er forpliktet til å rapportere om skader hvor lege er konsultert.

Eventuelle utlegg i forbindelse med legekonsultasjon kan leveres til skolens kontor. Andre utlegg kan sendes direkte til NAV.