Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bergen-forside-1-aspect-ratio-16-9
Bergen-forside-1-aspect-ratio-9-16

Velkommen til en evangelisk-luthersk menighet i Bergen Sentrum

I Jesus

For hverandre

Ut i verden

Vi møtes til gudstjeneste og bibeltimer i Rosenbergsgaten 1

DELK Bergen menighet er 20 år i 2022. Opprettet i september 2002

Bergen-scaled-aspect-ratio-16-9
Bergen-scaled-aspect-ratio-9-16

Mer fra Bergen Menighet og noe stoff fra DELK Sentralt