Innsamling av bilder DELK 150 år

DELK inviterer til dugnad for å samle på minnene gjennom 150 år.

Historieverket som skal utgis ifm. jubileet i 2022, trenger bilder fra den nyere historien til DELK. DELK ønsker samtidig å etablere et bildearkiv over historiske bilder fra hele kirkesamfunnets historie fra 1872 til i dag, som også kan brukes i vårt kirkeblad Underveis.

 Alle historiske bilder kan være aktuelle, blant annet bilder av sentrale personer, spesielle begivenheter og sentrale steder/bygninger. Mange skoler og kirker har forandret utseende, og mange bygninger har vi ikke
lengre. Aktuelle hendelser kan være preste-, eldste-, misjonærinnsettelse, vigsling/avvigsling av kirker, innvielse nye bygg, bilder fra sankthansstevnet, men også fra lokale arrangement, møter og gudstjenester osv. Dette er ikke en uttømmende liste, men en oppmuntring til å la deres bilder komme mange til glede!

Dugnaden starter nå!

Det er tre måter å levere inn bilder på:

1. Digitalt inn i en åpen Dropbox som alle kan laste opp bilder til. Se informasjon om dette nedover på denne siden.

2. Levering av papirbilder og minnepenner direkte til DELKs hovedkontor

3. Innlevering etter tre gudstjenester i Telemark, Oslo og Vestfold. Personer vil registrere og ta imot papirbilder og minnepenner. Datoer kommer senere. Utsatt på ubestemt tid pga korona.

Alle papirbilder vil skannes sentralt og tilbakeleveres. Informasjon om innholdet på bildene ønskes, navn, steder o.l. 

Bildene som leveres inn vil bli brukt til publikasjoner i DELK. Det kan være i bøker, tidskrifter, nettsider osv. Listen er ikke uttømmende. Ved innlevering av bilder, så samtykker du til at dette er i orden. Når det er bilder av personer så må dette være avklart med personene dette gjelder. Spesielt viktig hvis det er bilder med barn. Ønsker man å levere inn bilder med en begrensning, så må dette gis beskjed om ved innlevering.

Slik laster man opp bilder og filer i Dropbox

Trykk på denne lenken

Trykk på knappen Legg til filer eller dra bildene inn i mappen. Trykk på Last opp og bildene dine er tilgjengelige for DELK. Send gjerne en epost til delk@delk.no etter at du har lastet opp, så kan vi sikre at alt ser greit ut.

Informasjon om bildene, slik som navn, sted o.l. må du gjerne notere i et word-ark eller lignende og laste opp dette også. Eventuelt send informasjon om dette på epost til delk@delk.no. Det er viktig at vi får så mye informasjon som mulig.

Tusen takk til alle som ønsker å dele historiske bilder.

Torgeir Døvik
8/12-2020, oppdatert 25/1-2021.

Bildetekster:
Det store bakgrunnsbildet er fra Sankthansstevnet på Gjennestad i 2016, og de tre sort/hvitt bildene er fra Sankthansmøtet (NB!) i Døvik i 1951. Legg spesielt merke til bildet til høyre som viser misjonsbordet ved ettermiddagsmøtet på søndag. Det møtet ble vanligvis holdt utendørs når været tillot det.