IKT-regler for ansatte

§1 Formål

Reglementet skal fremme god samhandling mellom den ansatte, elever og andre ansatte ved skolen, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert lærings- og driftsmiljø.

§2. Virkeområde

Reglementet gjelder bruk av PCer, nettbrett og annet IKT-utstyr, også privat bærbar PC som brukes i jobbsammenheng.

§3. Rettigheter og plikter

 1. Den ansatte har rett til tilgang til PC og annet IKT-utstyr på jobben for at de oppgaver man er pålagt, skal kunne utføres så hensiktsmessig som mulig.
 2. Skolen skal legge til rette for hjelp og informasjon om bruk av IKT-utstyret.
 3. Den ansatte skal få tildelt en e-postkonto med skolens domene og plikter å bruke denne i jobbrelatert sammenheng. Kontoen skal aktiveres med tofaktorpålogging.
 4. Den ansatte plikter å etterfølge punktene i dokumentet Sikkerhet og personvern ved digital kommunikasjon.
 5. I kommunikasjon med personer utenfor skolen skal den ansatte bruke skolens grafiske profil.
 6. Filer skal lagres der skolens IKT-personell anviser. IOP-arbeid utføres på IOP-modulen i skoleadministrasjonsverktøyet, Visma Flyt Skole (VFS). Pålogging her skjer ved personlig brukernavn og passord i tillegg til engangskode sendt til den ansattes mobil.
 7. Den ansatte skal kjenne til og veilede elever til å lagre sine filer via enheter (PC/nettbrett) som skolen har gitt dem til disposisjon. For enheter som brukes av flere elever, skal filene kunne lagres og oppbevares på et sikkert og brukervennlig lagringsområde (OneDrive, Showbie, Fronter eller annet som skolens IKT-personell anviser). Elever skal også bli gjort kjent med muligheten til opplasting til tilgjengelige skytjenester som skolen abonnerer på eller legger til rette for. Ansatte har ikke tilgang til elevers filer med mindre eleven selv lagrer dem på et område der de vet at også ansatte kan finne dem.
 8. Systemansvarlig legger til rette for sikkerhetskopiering og informerer ansatte.
 9. Fravær, anmerkninger og karakterer skal føres i Visma Flyt Skole (VFS).
 10. Den ansatte plikter å slette filer som inneholder informasjon om elever så snart vedkommende har sluttet på skolen. Slike filer skal også fjernes fra sikkerhetskopien. Personinformasjon som er lagret i VFS, behandles av merkantilt personell slik det fremkommer i Rutinehåndbok for behandling av persondata via skoleadministrativt system i DELKs skoler (PDF).
 11. Hvis lyd-, bilde- og/eller videoopptak av elever skal brukes utenfor klasserommet (nettsider, sosiale medier, trykksaker etc), skal dette kun skje hvis foresatte har samtykket til det. Slikt skriftlig samtykke gis via Visma Flyt Skole (VFS) eller appen Min Skole Foresatt når barnet starter på skolen. Samtykket eller reservasjonen gjelder fram til foresatte eventuelt endrer samtykket. Publiserte mediefiler skal følge prinsippene gitt i Datatilsynets nettartikler Bilder av barn. Vær spesielt bevisst på artikkelens Sjekkliste:
  – Lovlighet: Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.
  – Type bilde: Tenk over innholdet og bruk filter eller dårligere oppløsning når det er mulig, det gjør bildene mindre interessante for andre.
  – Mengde: Del færrest mulig bilder.
  – Kanalbruk: Vær bevisst på hvordan du deler bildene. Alt må ikke ligge åpent. Bruk personverninnstillinger og lag lukkede grupper.
  – Slett jevnlig: Ta en vårrengjøring og slett tidligere bilder du har publisert med jevne mellomrom.
  – Spør alltid barna: Bruk spørsmål som «Synes du det er greit at jeg deler dette bildet med familien eller vennene mine?» Da gjør du det forståelig for dem. Respekter svaret.
 12. Elevene skal gjøres kjent med sine rettigheter og plikter knyttet til skolens IKT-utstyr. På linje med skolens ordensregler bør dette gjennomgås med jevne mellomrom; dokumentet IKT-regler ved DELKs skoler skal være godt kjent for elevene.