skoleklokke-scaled-aspect-ratio-16-9

Inndeling av skoledagen

Dagen er delt inn i 45 minutters skoletimer med friminutt mellom.

1.-2. time og 4.-5. time er dobbelttimer.

Timeinndeling

1.time: 08.15 – 09.00
2.time: 09.00 – 09.45
3.time: 10.00 – 10.45
Storefri: 10.45 – 11.30
4. time: 11.30 – 12.15
5. time: 12.15 – 13.00
6.time: 13.15 – 14.00