Ordensregler

Skolen vår skal hjelpe elevene til å leve til Guds ære og til beste for andre mennesker. Hovedregelen for hvordan vi skal være mot de andre på skolen blir derfor:

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.

Reglene gjelder på skolens område, på skolebusser, skoleturer, leirskole og andre situasjoner / arrangementer som skolen har ansvar for.