Kalkulator-skolepenger-aspect-ratio-16-9

Skolepenger

Som friskole får vi statsstøtte tilsvarende 85 % av pedagogiske kostnader i offentlig skole. Øvrige kostnader dekkes av skolepenger og støtte fra eierne.

Satser for 2024-25

Barnetrinnet
For 1. barn: kr 1 450 pr. mnd. i 10 mnd.
For 2. barn: kr   750 pr. mnd. i 10 mnd.
For 3. barn: kr   450 pr. mnd. i 10 mnd.

Øvrige barn er gratis.

Skolen praktiserer månedlig fakturering av skolepenger. Forfallsdato vil være 15. i måneden (15. september 2023, 15. oktober osv. t.o.m 15. juni 2024).

SFO-satser – Bjerkely skole – 2024/2025– gjeldende fra 1.08.24.

Plass Sats pr. mnd. 1)
Hel plass, inntil 20 timer per uke + ferier  2) 3552,-
Inntil 13 timer per uke  * 2290,-
Halv plass, inntil 10 timer per uke + halvparten av feriedagene   2) 1907,-
Hver onsdag i skoletida  * 1150,-
Annenhver onsdag i skoletida * 575,-
Dagsats   3) 340,-
Morgentilbud pr. gang   3) 113,-
Ettermiddagstilbud pr. gang  3) 190,-

1) Betales for 11 mnd., hvorav halv sats i desember. For 1.-3. klasse er det gratis SFO inntil 12 timer pr. uke (skolen får tilskudd fra Udir).
2) SFO holdes iht. vedtektene stengt i juleferien, påskeferien og i juli.
3) Satsen forutsetter at det allerede er barn med fast plass på SFO de aktuelle dagene.
* Inkludert 50 minutter gratis leksehjelp.
Søskenmoderasjon: 30 % på billigste plassen.

Skolen sender faktura for skolepenger og SFO på e-post. Ønsker dere å få det sendt hjem med ranselpost, så gi skriftlig beskjed til skolen.

Skolens bankkontonummer er: 2557.09.04186

Eventuelle spørsmål kan rettes til kontorsekretær på skolens kontor
(tlf: 33 06 30 30).