Kalkulator-skolepenger-aspect-ratio-16-9

Skolepenger

Som friskole får vi statsstøtte tilsvarende 85 % av pedagogiske kostnader i offentlig skole. Øvrige kostnader dekkes av skolepenger og støtte fra eierne.

Satser for 2022-23

Barnetrinnet
For 1. barn: kr 1 350 pr. mnd. i 10 mnd.
For 2. barn: kr   700 pr. mnd. i 10 mnd.
For 3. barn: kr   400 pr. mnd. i 10 mnd.

Øvrige barn er gratis.

Skolen praktiserer månedlig fakturering av skolepenger. Forfallsdato vil være 15. i måneden (15. september 2021, 15. oktober osv. t.o.m 15. juni 2022).

SFO-satser – Bjerkely skole – 2022/2023– gjeldende fra 1.08.22.

Plass Sats pr. mnd. 1)
Hel plass, inntil 20 timer per uke + ferier  2) 3284,-
Inntil 13 timer per uke  * 2189,-
Halv plass, inntil 10 timer per uke + halvparten av feriedagene   2) 1763,-
Hver onsdag i skoletida  * 1095,-
Annenhver onsdag i skoletida * 548,-
Dagsats   3) 321,-
Morgentilbud pr. gang   3)   77,-
Ettermiddagstilbud pr. gang  3) 155,-

1) Betales for 11 mnd., hvorav halv sats i desember.
2) SFO holdes iht. vedtektene stengt i juleferien, påskeferien og i juli.
3) Satsen forutsetter at det allerede er barn med fast plass på SFO de aktuelle dagene.
* Inkludert 50 minutter gratis leksehjelp.
Søskenmoderasjon: 30 % på billigste plassen.

Skolen sender faktura for skolepenger og SFO på e-post. Ønsker dere å få det sendt hjem med ranselpost, så gi skriftlig beskjed til skolen.

Skolens bankkontonummer er: 2557.09.04186

Eventuelle spørsmål kan rettes til kontorsekretær på skolens kontor (tlf: 33 06 30 30).