Revetal-svommehall-scaled-aspect-ratio-16-9
Revetal-svommehall-scaled-aspect-ratio-9-16

Svømmeopplæring

2.-7. klasse ved skolen har svømmeopplæring i løpet av skoleåret.

Klasser og tidspunkter skoleåret 2023–2024

Skolen har i år fått tildelt kl. 08.40–10.00 på tirsdager i svømmehallen på Revetal. Plan for fordeling mellom klassene:

Uke 35-44:    7. klasse

Uke 45-51:    5.-6. klasse

Uke 2-3:      5.-6. klasse

Uke 4-15:     3.-4. klasse

Uke 16-25:  2. klasse