demonstration-767983_1920-aspect-ratio-16-9
demonstration-767983_1920-aspect-ratio-9-16

Film om DELK-skolene

Under familiemøtet på sankthansstevnet 24. juni var det premiere på en film om DELK-skolene.

Filmen er produsert av Robert Dreier Holand i samarbeid med Kjetil Kaasa og er finansiert i et samarbeid mellom DELK sentralt og skolene.

Om noen synes det er litt lite fra Bjerkely (og fra hver av de andre skolene) holder vi i tillegg på med å få produsert en egen film om vår skole. Den håper vi blir ferdig før høstferien.