Filmprosjekt-1-scaled-aspect-ratio-16-9
Filmprosjekt-1-scaled-aspect-ratio-9-16

Filmprosjekt om historiske hendelser

5. og 6. klasse jobber med historiske hendelser/ personer som har påvirket Norges historie.

De har valgt seg ut temaene «Harald Hårfagre», «Slagene på Re», «Svartedauden» og «Napoleonskrigene». Elevene ønsket å prøve ut film som metode. Etter en periode med research og manusskriving, er de nå godt i gang med filmingen. Lærer Hege har aldri jobbet med film, men elevene har lovet å hjelpe hverandre og finne ut av ting etter hvert som utfordringene kommer. Klassen har jobbet mye med Smart oppvekst, og underveis i prosessen snakker vi om hvilke smartegenskaper vi bruker. Dette blir spennende.