besok-i-kirken-scaled-aspect-ratio-16-9
besok-i-kirken-scaled-aspect-ratio-9-16

Symboler og kunst i kirkerom

4.–5. klasse har hatt om symboler og kunstneriske uttrykk i kirkerom.

Elevene har besøkt Bjerkely kirke og hørt Morten prest fortelle om symbol og kunst i vår egen kirke. Til slutt fikk elevene bruke det de hadde lært til å lage egne kirkebygg i Minecraft. En av kirkene fikk til og med et sakristi med i bygget. Under her ser du bilder av noen av byggverkene.