Bjerkely-2-scaled-aspect-ratio-16-9
Bjerkely-2-scaled-aspect-ratio-9-16

Velkommen til infomøte 7/11

Vurderer du å søke plass på Bjerkely skole for dine barn? Eller har du kanskje allerede bestemt deg? Vi har ledige elevplasser neste skoleår. Bli med på infomøte tirsdag 7. november kl. 18.30.

På Bjerkely skole er den kristne troen en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen. Vi jobber for at den enkelte elev blir sett og ivaretatt, og at vi kan leve og lære med respekt for hverandre. I små klasser har lærerne gode forutsetninger for å gi personlig oppfølging. Gjennom lek og læring på tvers av klassetrinnene styrker vi elevenes sosiale kompetanse.

– På Bjerkely skole er alle med i ringen, og vi holder fast så ingen faller ut.

Fra refrenget i Bjerkelys egen skolesang

  • Kristent grunnskoletilbud i Undrumsdal
  • Små klasser gir god oppfølging
  • En skole med himmel over