Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bondal-fjellstue-scaled-aspect-ratio-16-9
Bondal-fjellstue-scaled-aspect-ratio-9-16

Bondal fjellstue

Kirkesamfunnets leirsted og fjellstue ved foten av Gaustatoppen, i Tuddal, i Telemark er nå lagt ut for salg.

Etter en større prosess har styret i stiftelsen Bondal fjellstue besluttet å legge ut fjellstua for salg. Her finner du lenke til annonse på Finn.no.

Informasjon om driften av leirstedet

Hvert år avvikles flere leire for barn, ungdom, voksne og eldre. Leirprogrammet inneholder så vel fritids- og familieleirer som lederseminarer og bibeldager.

I følge formålsparagraf 1 skal stiftelsen eie og drive Bondal Fjellstue for å styrke det kristne fellesskap, fremme det åndelige liv og gi mulighet for sunn rekreasjon.

Stedet skal først og fremst kunne brukes av medlemmer av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn og andre som har tilknytning til kirkesamfunnet. Når stedet ikke brukes til organisert virksomhet, kan det nyttes til ferieopphold eller utleie til grupper/organisasjoner som driver i samsvar med formålsparagrafen.

Beliggenhet

En av flere gamle fjellgårder i Bondal. Fjellstua ligger idyllisk til blant gamle fjellgårder vest for Gaustadtoppen. Bondalbygda regnes som unik i kulturhistorisk sammenheng med sine godt bevarte tømmerhus.

Landskapet rundt fjellstua gir meget gode turmuligheter både sommer og vinter. Både fiskere, kanopadlere og fjellvandrere bør kunne finne seg godt til rette i Bondal-traktene. Om vinteren ligger gode skiløyper i nærheten av hytta, mens de mange vannene inviterer badelystne sommerstid.

Avstand fra Oslo er 170 km, fra Tønsberg 160 km og fra Skien 120 km.

Fjellstua

Kveldskos i peisestua.Leirstedet har blitt modernisert flere ganger og inneholder nå tolv rom med til sammen 50 sengeplasser (pluss en hytte med plass til fire), storkjøkken, peisestue, stue, spisesal og dusjanlegg.

Leirvirksomhet

Styret arrangerer hvert år barne- og eldreleire med flere. Gjennomføringen av disse er basert på frivillig innsats. Fjellstua har lave priser og holder normal god standard.

Det er også mulig å leie fjellstua for private formål.

Priser

Priser oppgis på forespørsel.

Støttemedlemsskap

Stiftelsen Bondal Fjellstue er avhengig av at det finnes folk som brenner for Bondal, både gjennom forbønn, dugnadsarbeid og økonomiske gaver. Styret vil takke for alle som bidrar på den ene eller andre måten.

Styret har satt et mål om å nå 200 støttemedlemmer. Kan du tenke deg å være støttemedlem? Har du noen andre du kan utfordre? På forhånd hjertelig takk for din støtte!

Bondal fjellstue er åpen for utleie når den ikke er i bruk til andre arrangementer

Forspørsler om ledig tid og bestilling/booking sendes per e-post til: kjellandre.bettum@granlyskole.no.

V E D L I K E H O L D S L E D E R    
Knut Bergan
Nordre Allé 7, 3122 Tønsberg
Tlf.: 411 60 634
E-post: knutbergan001@gmail.com

B E S T I L L I N G  A V  F J E L L S T U A
Kjell-André Bettum Bettum
Peer Gyntsvei 18, 3122 Tønsberg
Tlf.: 954 50 814
E-post:  kjellandre.bettum@granlyskole.no

K A S S E R E R
Aage Øvrebø –  Torggt 15, 3717 Skien
Tlf. 917 40 380
E-post: aage@ovrebo.net

H U S M O R
Katrine Helland
Tlf. 479 03 745
E-post: katrine@egil.net

D E L K                                                                                  
Tilsynsmann Bertil Andersson
Døvikveien 2,  3176 Undrumsdal
Tlf. 33 35 93 50
E-post: tilsynsmannen@delk.no

I N N K J Ø P S A N S V A R L I G
Bernt Kåre Wolden
Tlf. 482 21 828
E-post: berntkare.wolden@bjerkelyskole.no

H Å N D B O K A N S V A R L I G
Bernt Kåre Wolden
Tlf. 482 21 828
E-post:berntkare.wolden@bjerkelyskole.no

A N D R E  V I K T I G E  A D R E S S E R
Bondal  Fjellstue

Bondalsveien 1525, 3697 Tuddal
Tlf. 35 02 37 33

Joker Tuddal
3697 Tuddal
Tlf. 35 02 41 05

Wenche og Nils Bondal
3697 Tuddal
Tlf. 35 02 37 14