Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

IMG_0926-scaled-aspect-ratio-16-9
IMG_0926-scaled-aspect-ratio-9-16

Vikar leder DELK Ung

Benjamin Andersson er ansatt som vikar som leder DELK Ung.

Emil Simonsen har fått innvilget studiepermisjon i to år og Benjamin vil være vikar fra sommeren 2023 til sommeren 2025. Det er en 20 % stilling. Som leder DELK Ung har han ansvar for gjennomføring av sommerleiren for ungdom, han er sekretær for ungdomsrådet og han skal være en ressurs for lokalt ungdomsarbeid.

Benjamin er 21 år, vokst opp i Mongolia og Sandefjord og gifter seg med Remine Løvland 12. august denne sommeren. Planen er å flytte til Oslo til høsten, og arbeidet vil gjennomføres fra hjemmekontor i hovedstaden, på samme måte som Emil har gjort det.

Benjamin er sønn av tilsynsmann, Bertil Andersson. Rekrutteringsprosessen har derfor denne gang vært gjennomført uten at tilsynsmannen har kunnet delta.

DELK gleder seg over ansettelsen av Benjamin og ønsker ham hjertelig velkommen som ansatt i kirkesamfunnet fra august 2023.