Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

20221002_115604-aspect-ratio-16-9
20221002_115604-aspect-ratio-9-16

Disippeltrening

Disippeltreningen i DELK Ung heter
Følg meg.

Følg meg er et tilbud for ungdommer som ønsker å lære mer og fordype seg i det kristne livet. Her gis det rom for å utfolde seg selv og oppdage sine nådegaver. Slik kan unge kristne få en tydeligere kurs for hvordan deres tjeneste i Guds rike kan se ut, og forplikte seg til oppgaver som de mestrer. Det er avgjørende at ungdommer blir kjent med kirken og livet i den så de kan kjenne at: Her hører jeg hjemme!

Aldersgrensen er 10. klasse og oppover. Det er fordi opplegget skal fungere som en fortsettelse av konfirmasjonsundervisningen.

Påmelding

Mer læring

Helgene med disippeltrening bærer preg av mer undervisning enn andre leirer gjør. Formålet er læring og fordypning i større grad. I løpet av helga er det undervisningsbolker med påfølgende samtalegrupper. Det er også en «workshop-session» der deltakerne får forberede noe å bidra med på møtet eller gudstjenesten søndag morgen. Slik skal ungdommene få mer trening i diverse menighetsoppgaver og bli bedre kjent med egen utrustning.

Åndelig fellesskap

På Følg meg lærer vi ikke bare om troen, men vi utøver den. Hver dag er det kvelds-/morgenbønn. Disse gjøres i kirkerommet og bærer preg av tidebønn. Slik blir ungdommene kjent med flere måter å utøve bønn på og får kontakt med en 2000 år gammel bønnetradisjon. Det er også rom for fri bønn, deling av bønneemner eller salmer, eller fortelle et vitnesbyrd for hverandre. Slik knyttes det et trygt og godt kristent fellesskap.

Kontakt med våre menigheter

Følg meg arrangeres rundt omkring i våre menigheter. Ungdommene sover i menigheten/skolens lokaler og deltar på gudstjenesten eller søndagsmøtet i menigheten. Voksenledere fra menigheten bidrar i løpet av helga og blir kjent med deltakerne. På denne måten kan ungdommene i DELK bli bedre kjent med landskapet i vårt kirkesamfunn og kjenne på en større tilhørighet. Det gir også menighetene mulighet til å se ungdommene som er på disippeltreningskurs, noe som ofte gir sterke møter.

Disippeltrening for alle

Ungdommer fra alle DELKs menigheter er velkomne på disippeltreningsleir. Det gjelder også ungdommer som har vært med på disippeltrening i andres regi, som for eksempel Ung:Disippel-programmet til NLM. På ungdomsarbeidene i DELK vanker det også mye ungdom som ikke er tilknyttet noen DELK-menighet, men som kanskje er der med skoleklassen. Disse er også hjertelig velkomne på ledertreningshelg.

Bli med på fordypende og forvandlende helger på Følg meg!