Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2G8A7335-scaled-aspect-ratio-16-9

Musikk og møter

Veiledning til bruk for musikk og møter under Idrettsweekend.

Notat 28.11.2023 Høye:

Benjamin spør Isak og Kristian om å lede underholdningskvelden.

Kjekt at dart og bordtennisfinaler er en del av underholdningen. Rakkis og Isak ledet showet, og det gjør de gjerne igjen. Ble ca 90 minutters langt show. Kjekt at man får god tid (1 time) før neste post på programmet.

Notat fra Gabriel S 22.11.2023:

 

Tydeligere roller og ansvarsområder

Det var flere tilfeller hvor noen kommuniserte ut beskjeder uten å gå via riktig leder/ansvarlig, i tillegg var det noen som ikke oppfattet at de hadde ansvar og oppgaver, noe som skapte stress. Det ble også gitt ut kontrabeskjeder fra forskjellige folk. Det er også viktig at ikke det er en person som sitter igjen med alt ansvar. Det bør være en hovedansvarlig for Idrettsweekend, og så sektorledere/ansvarlige for hvert område (volleyball/bordtennis/teknisk/lovsangsteam/forbønn osv). Med dette slipper vi at noen blir overarbeidet, og så vil det oftere være en kontaktperson tilgjengelig for hver sektor.

 

Utstyr

Mest mulig skal være fra ett sted, og alt skal være merket.

 

Budsjett

Det hadde vært veldig fint om det kunne settes av noen kroner til teknisk, minst 1000 kr. Å ha et tydelig budsjett hjelper mye med planlegging.

 

Teknisk kontaktperson fra lokalet

Det bør være en person som kan kontaktes som har god oversikt over det tekniske utstyret på stedet. Uten dette går det unødvendig mye tid til leting etter utstyr, sikringsboks osv., da dette bør være avklart på forhånd.

 

Kommunikasjon med band

Det bør være en bandleder som har fullt ansvar over bandet. En liste over alle linjer (kanaler), monitorløsning og strømbehov må klareres med tekniker minst 3 dager før første lydsjekk. Uten dette kan det skapes store utfordringer, stress og uforutsigbarhet for teknisk.

 

Produsent/produksjonsansvarlig

Det bør være en produksjonsansvarlig, spesielt når det er større ting som skjer (eks. underholdningskveld, delekveld, lovsang). Denne personen vil sette opp en møteplan som har detaljert informasjon om alt som skal skje under samlingen, denne skal også deles ut til alle teknikere, band og evt møteledere. Før samlingen bør det være et produksjonsmøte med alle involverte hvor hele programmet gjennomgås av produsent, og eventuelle spørsmål kan bli stilt i plenum. Har vi dette slipper vi «via-via» kommunikasjon og kontrabeskjeder, så er det også en person som er ansvarlig for hele programmet. Det bør også være en grense på hvor lenge før samlingen innhold til skjerm må leveres til teknisk. Forslag er 2 timer før start, slik at teknisk har mulighet til å gjøre alt klart uten stress.

 

WiFi

Teknisk bør så langt det lar seg gjøre få tilgang til et privat WiFi-nettverk som er begrenset til kun oss, slik at vi har tilstrekkelig båndbredde. Dette hadde vi ikke på Granly, og det skapte trøbbel med PowerPointer og musikk som måtte overføres mellom pc-er.

29.11.2023 notat Høye:
Benjamin skaffe taler til lørdag kveld. Helst en med personlig sterkt vitnesbyrd, på lignende måte som Granly.

Jonas og Høye har ansvar for musikk. Det er ønskelig med lovsangskveld. Vi kan dra ned kvalitetskravet teknisk sett for å forenkle arbeidet.