Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2G8A6436-scaled-aspect-ratio-16-9
2G8A6429-scaled-aspect-ratio-9-16

Ansvarlig for dartkonkurranse

Veiledning til bruk for turneringsansvarlig for dartkonkurranse under Idrettsweekend.

Til Bjerkely mars 2024

  • Peder har ansvar for innkjøp, tilrettelegging og gjennomføring. Håkon S bidrar gjerne. Erling R har diakonalt ansvar og kan bli med.
  • Vi går fortsatt for ikke-digital dartskive, fordi det er rimeligere og sannsynligvis gir bedre feste for pilene. Men vi må da ha vakt fortsatt.

Erfaring fra Granly nov 2023

Bør vurdere elektronisk dartskive, fordi det er mer holdbart. Tryggere. Trenger ikke vakt tilstede. Må kanskje ikke ha vakt for å skrive fake resultater. Det var stort sett hele tiden minst 3 deltakere til stede. Veldig fint med bare en plate, fordi det er sosialt. Håkon og Peter byttet på å gjennomføre dart. Kjekt å være to.

Noen finalister synes det var dumt at man kun hadde en kasterunde i finalen.