Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2G8A6503-scaled-aspect-ratio-16-9

Medarbeidersamlinger Idrettsweekend

I forkant og etterkant av Idrettsweekend kan det bli gjennomført samlinger for ledere.

Notat 29.11.2023 Høye:
Vi tenker oss at 15-30 av de eldre ungdommenme kan bidra som medarbeidere på Bjerkely. Dette er fortrinnsvis vgs-elever pluss de som er med i Følg meg.

Fredag kveld 8. mars brukes til rigging. Alle medarbeidere deltar denne dagen. Signe Marie tar ansvar for at det blir en andakt, bønn, lovsang og slikt, og vi legger til rette for en sosial og trivelig kveld for de eldste. Kafeen åpnes, og vi bestiller pizza eller noe annet godt til alle medarbeiderne.