Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

LEDIG STILLING
DSC_0545-scaled-aspect-ratio-9-16

30% fast stilling som leder for barne- og familiearbeidet i DELK

Nåværende leder i denne stillingen avslutter sin tjeneste fra og med 31. juli. Er du vår nye leder for barne- og familiearbeidet?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) ble etablert i 1872. Kirkesamfunnet har ca. 3200 medlemmer fordelt på 14 menigheter i Norge. Kirkesamfunnet driver også fem grunnskoler. DELK har sin hovedadministrasjon i Undrumsdal i Tønsberg kommune, sentralt beliggende nær E18 og nye Horten togstasjon.

Er du vår nye leder for barne- og familiearbeidet?

DELK søker nå leder for barne- og familiearbeidet. Lederen skal i samarbeid med DELKs barne- og familieråd (BFR) arbeide for å styrke barne- og familiearbeidet i våre lokalmenigheter og på nasjonalt nivå. Stillingen vil medføre ledelse av arbeidet med å utvikle og anbefale materiell for barne- og familiearbeidet, men også tilrettelegging av leirer og ledertrening.

Noen av dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • støtte, inspirere og utfordre lokalmenighetene til utvikling av barne- og familiearbeidet
 • organisere, koordinere, informere og lede gjennomføringen av nasjonale leirer, stevner og andre arrangement
 • samle, vurdere, utvikle og anbefale undervisningsmateriell og kurs som inspirerer barn og familier til tilhørighet og tjeneste
 • være en talentspeider og legge til rette for ledertrening og veiledning av nåværende og kommende medarbeider og ledere
 • møte i og være fast sekretær for BFR med ansvar for innkalling og referat

Viktige personlige egenskaper og kompetanseområder:

 • bibel- og formidlingsglede
 • relevant utdannelse og/eller erfaring
 • et tydelig engasjement for barn, familier og unge
 • syn for visjonært og strategisk lederskap
 • relasjonsbyggende evner, spesielt overfor barn, foreldre og menighetenes ledere
 • evne til å lede, inspirere, oppmuntre, ta initiativ og delegere
 • strukturert, og vant til ulike dataprogram og administrativ oppfølging

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Det er ønskelig at den som tilsettes er medlem i DELK. Han eller hun må identifisere seg med DELKs formål (jf. DELKs Grunnregler §2).

Leder av barne- og familiearbeidet er ansatt i DELK sentralt. Tilsynsmannen er nærmeste overordnede. Det tilbys et arbeids- og kontorfellesskap ved DELKs hovedkontor, men det kan også vurderes hjemmekontor eller annen løsning ved behov.

Ansatte i DELK er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse og innretter seg i sitt arbeid etter DELKs grunnregler og de retningslinjer som gjelder i kirkesamfunnet: se www.delk.no/ressursbank.

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i DELK. Søknader behandles fortløpende og alle søknader behandles konfidensielt. Tiltredelse etter avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt tilsynsmann Bertil Andersson, tlf. 454 82 230.

Søknad med CV sendes innen mandag 27. mai 2024 til bertil.andersson@delk.no.