Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Besok-NKR-alle-samlet-i-kirken-scaled-aspect-ratio-16-9
Besok-NRK-radgiver-Lemma-Desta-og-generealsekretaer-Erhard-Hermansen-scaled-aspect-ratio-9-16

Besøk fra Norges kristne råd

Foto: Gjermund Øystese

Torsdag 12. januar var staben til Norges kristne råd på besøk på hovedkontoret til DELK.

Norges Kristne Råd fortalte om sitt arbeid og sine fokusområder fremover. Vi fikk høre mer om prosjekter som Global uke, Moderne slaveri, migrasjonsarbeid mm. og vi ble bedre kjent med de ansatte og deres ansvarsområder. Generalsekretær i NKR, Erhard Hermansen, utfordret DELK på hvordan kirkesamfunnet kan arbeide økumenisk fremover.

Fra DELK sin side informerte vi om kirkesamfunnets drift og delte utfordringer og gleder i vårt arbeid. Vi opplevde alle at det var nyttig og fint å lytte til hverandre og bli bedre kjent.

Les mer om Norges Kristne Råd på https://norgeskristnerad.no/.