Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bondal-fjellstue-fra-luften-sett-ostfra-aspect-ratio-16-9
Bondal-fjellstue-fra-luften-sett-sorfra-aspect-ratio-9-16

Bondal fjellstue lagt ut for salg

Fjellstua som er brukt som leirsted for DELK i flere tiår er nå lagt ut for salg.

Vi er mange som har vokst opp i DELK, som har gode minner fra leir på «Bondal». Kanoturer på Heddevann, gåtur til snaufjellet, bibeltimer og underholdningskveld i stua, tomatsuppe og taco, rusletur til elva og ikke minst signalet som betydde at «kiosken er åpen!!».

Bondal fjellstue har betydd mye for mange og har vært viktig for DELK i alle disse årene. Ildsjeler har gitt av sin tid og sine krefter i en mengde med dugnadstimer i tjeneste for leirarbeidet i DELK. Takk til alle dere som har bidratt så mye, i alle disse årene, med vedlikehold, kjøkkentjeneste, vaskedugnad, leirledelse, styreverv osv.!

Etter en lengre prosess der styret i stiftelsen Bondal fjellstue har kartlagt og vurdert om det er grunnlag for videre drift, har det vist seg at tiden var inne for å selge fjellstua og la andre ta over driften av stua. Aktiv Notodden har fått oppdraget som eiendomsmegler og mer info finnes på finn.no.

Flere aviser har skrevet om fjellstua og salget. Har du abonnement kan du sjekke ut:

www.telen.no

www.tb.no